Kähkösten Sukuseura ry:n
toiminta-ajatus!

Kähkösten sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tässä tarkoituksessa seura järjestää sukukokouksia, tukee sukututkimustyötä, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä julkaisee tutkimustyön tuloksia...

Puuheenjohtaja/esimies:

Timo Kähkönen, puh. 045 185 3633.
Sähköposti: timo_kahkonen (at) elisanet.fi

Kotisivut:

http://kahkonen.info

Facebook-keskusteluryhmä, Kähkösten Sukuseura ry:  https://www.facebook.com/

Pankki:

Osuuspankki
FI82 5299 0120 0805 76
Jäsen-, osallistumis- sekä tuotemaksut, lahjoitukset.

Julkaisut

Jäsenmaksu

Sukuseuran jäsenmaksu on 15 € / vuosi / henkilö, ainaisjäsenmaksu kertasuorituksena 150 €.

Kähkös -tuotteet

Tuotesivulle!